فروشگاه رنگ آکریلیک "Acrylic Color" فروشگاه رنگ عتیق بزرگترین مرکز فروش رنگ های ترکیبی (کامپیوتری) فروش لوازم پتینه فروش مواد پتینه کاری ، فروش رنگ های متالیک آکریلیک ، فروش اسپری های آکریلیک ، ترکیب رنگ با کامپیوتر در 16000 رنگبندی فروش ظروف سرامیک و چوب و پلی استری به صورت خام و رنگ شده http://acryliccolor.mihanblog.com 2018-12-11T08:44:21+01:00 text/html 2015-05-24T05:30:45+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani رنگ ترک شیشه ، رنگ ترک چوب ، رنگ ترک اجسام http://acryliccolor.mihanblog.com/post/22 <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;">رنگ<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><b>ترک شیشه</b><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>این ترک 2 استپ بوده و قابل استفاده روی شیشه و چوب و دیوار و سرامیک می باشد .</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><table align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 135.600006103516px;" align="center">&nbsp;<img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/1.jpg" alt="ترک شیشه" align="bottom" border="0" height="200" hspace="0" vspace="0" width="114"></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 135.600006103516px;" align="center">&nbsp;<img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/2.jpg" alt="ترک شیشه" align="bottom" border="0" height="204" hspace="0" vspace="0" width="131"></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 135.600006103516px;" align="center">&nbsp;<img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/3.jpg" alt="ترک شیشه" align="bottom" border="0" height="200" hspace="0" vspace="0" width="107"></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 135.600006103516px;" align="center">&nbsp;<img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/4.jpg" alt="ترک شیشه" align="bottom" border="0" height="219" hspace="0" vspace="0" width="116"></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 135.600006103516px;" align="center">&nbsp;<img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/5.jpg" alt="ترک شیشه" align="bottom" border="0" height="218" hspace="0" vspace="0" width="116"></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 135.600006103516px;" align="center">&nbsp;<img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/6.jpg" alt="ترک شیشه" align="bottom" border="0" height="220" hspace="0" vspace="0" width="116"></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 135.600006103516px;" align="center"><img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/7.jpg" alt="ترک شیشه" align="bottom" border="0" height="218" hspace="0" vspace="0" width="119"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 135.600006103516px;" align="center">&nbsp;<img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/8.jpg" alt="ترک شیشه" align="bottom" border="0" height="221" hspace="0" vspace="0" width="118"></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 135.600006103516px;" align="center">&nbsp;<img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/9.jpg" alt="ترک شیشه" align="bottom" border="0" height="223" hspace="0" vspace="0" width="118"></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 135.600006103516px;" align="center">&nbsp;<img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/10.jpg" alt="ترک شیشه" align="bottom" border="0" height="215" hspace="0" vspace="0" width="115"></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 135.600006103516px;" align="center">&nbsp;<img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/11.JPG" alt="ترک شیشه" align="bottom" border="0" height="224" hspace="0" vspace="0" width="120"></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 135.600006103516px;" align="center">&nbsp;<img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/12.jpg" alt="ترک شیشه" align="bottom" border="0" height="225" hspace="0" vspace="0" width="118"><br></td></tr></tbody></table></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;">در کمترین زمان ترک ها نمایان خواهد شد.</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><b>برای خرید این محصول با فروشگاه تماس بگیرید : 77833030-021</b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><br></div><br class="Apple-interchange-newline"> text/html 2015-05-09T11:13:55+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani ابزار پتینه بگینگ http://acryliccolor.mihanblog.com/post/21 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://atighco.ir/images/toolsmako/mako-baging.jpg" alt="ابزار پتینه بگینگ "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>ابزار بگینگ&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;">این ابزار بسیار کار آمد بوده و قابل <b>خود اجرایی (DIY)</b> می باشد ، دسته چوبی و سری چرمی این ابزار باعث شده که هنگام کار دست عرق نکرده و چرم سری آن باعث پوشش کامل طرح می شود .</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">استفاده از این ابزار بسار ساده است .</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>اول : </b>سطح کار را با یک رنگ مخالف رنگ ابزار پوشش داده به عنوان مثال قهوای برای ابزار و سفید برای سطح زیر .</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>دوم : </b>بعد از خشک شده حدود 6 ساعت الی 24 ساعت سطح زیر شما می توانید این طرح بگینگ را روی دیوار اجرا نمایید به این صورت که رنگ دلخواه را در سینی مخصوص رنگ ریخته و سر چرمی &nbsp;ابزار بگینگ را آغشته به رنگ کرده و به صورت نا منظم در روی سطح دیوار میزنید که این کار باعث ایجاد شدن طرح فوق که در عکس هم مشاهده می کنید می شود.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>برای خرید این محصول می توانید به فروشگاه رنگ عتیق مراجعه نمایید .</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>تلفن : 77833030-021</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2015-05-09T10:11:08+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani رنگ بلک لایت - BLACK LIGHT COLOR http://acryliccolor.mihanblog.com/post/20 <div align="center"><br><br><img src="http://atighco.ir/images/dupli_color/Blacklight_paints.jpg" alt="رنگ بلک لایت - BLACK LIGHT COLOR" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="justify"><font size="1"><br></font><div align="center"><font size="1">رنگ های <strong>بلک لایت</strong><strong>Black Light</strong> ، این رنگ جزو خانواده رنگهای آکریلیک (پایه آب بدون بو) بوده و قابل استفاده بر روی سطوح کچی ، سیمانی ، پارچه ، چوب می باشد .<br><b>لازم به ذکر است که این رنگ ها فقط با نور های بلک لایت که در بازار موجود است و در شب و نور کم نمایان می شود&nbsp;</b><br>&nbsp;برای تهیه این رنگ ها می توانید به فروشگاه رنگ عتیق مراجعه نمایید.</font><br><br><font size="1"><b>تلفن : 77833030-021</b></font><br><br><font size="1">آدرس : نارمک میدان هلال احمر انتهای خیابان گلستان ابتدای گلشن دوست شرقی پلاک 195 الی 199</font><br><br><br></div></div> </div> text/html 2015-04-20T10:17:00+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani چالشی به نام انتخاب رنگ http://acryliccolor.mihanblog.com/post/19 <div align="center"><b> چالشی به نام انتخاب رنگ</b><br><br></div><br><div align="center"><img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/rang.jpg" alt="چالشی به نام انتخاب رنگ" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right"><div align="justify">انتخاب <b><a href="http://acryliccolor.mihanblog.com/post/16" target="" title="رنگ اکریلیک">رنگ</a></b> دیوارها در ابتدا اگر چه مسئله ای ساده به نظر می رسد اما می تواند به یک چالش برای اعضای خانواده بدل شود . این در حال است که در این مورد نیز شیوه آزمون و خطا در کنار پیروی از چند اصل اساسی می تواند حسابی کار ساز باشد. برخی باید ها و نباید های انتخاب رنگ دیوار های منزل اشاره می کنیم .<br><ul><li>ابتدا از همرنگ شدن دقیق <b>رنگ</b> دیوار و رنگ دکوراسیون منزل خودداری کنید و بیشتر تونالیته هایی انتخاب کنید که با آنها هماهنگی داشته باشند نه یکرنگی کامل .</li><li>برای فضاهای کوچک رنگ روشن و فضاهای بزرگ رنگ های تیره انتخاب کنید .</li><li>در صورت استفاده از رنگ های گوناگون در اتاق ها از تونالیته های خاکستری برای راهرو ها و پادری ها استفاده کنید تا تبدیل رنگ ها و جلوه های آنها چشم نواز تر شود .</li><li>برای انتخاب رنگ می توانید به بروشور های ویژه انتخاب رنگ که در فروشگاه های رنگ (رنگ فروشی) می باشد مراجعه نمایید و انواع رنگ ها را ابتدا از نظر بگذرانید اما به یاد داشته باشید رنگی که شما تهیه می کنید ممکن است کاملا با رنگی روی بروشور انتخاب می کنید هماهنگ نشود . از کمترین مقدار ممکن که می توانید ا فروشگاه تهیه کنید ، و مورد استفاده قرار دهید این مقدار رنگ کم می تواند پیش از نقاشی کامل دیوار ها روی یک دیوار امتحان شود و پس از حصول اطمینان از پایان کار نسبت به خریداری مقدار بیشتر رنگ اقدام کنید. لازم به ذکر است که حتما باید حداقل سه مرحله اجرای رنگ روی سطح مورد نظر انجام شود و پس از خشک شدن کامل و تشکیل فیلم رنگ تصمیم گیری نمایید.</li><li>اگر به فن نقاشی ساختمان و دیوار آشنا نیستید می توانید هم به اهل فن بسپارید یا CD آموزشی رایگان فروشگاه را از فروشنده دریافت و طبق آموزش ارائه شده در سی دی اقدام به رنگ آمیزی منزل خود فرمایید.</li></ul><br><br><br>برگرفته از <a href="http://atighco.ir/%D8%B1%D9%86%DA%AF/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8.html" target="_blank" title="چالشی به نام انتخاب رنگ">فروشگاه رنگ عتیق</a></div></div></div> text/html 2015-04-20T09:46:25+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani آشنایی با ۹ راز ناگفته درمورد طراحی اتاق خواب http://acryliccolor.mihanblog.com/post/18 <div align="justify">&nbsp;مهارت‌های زندگی &gt; فوت و فن - اگر به طور میانگین هشت ساعت بخوابیم یعنی اینکه یک سوم از بیست و چهار ساعت عمر روزانه ما در اتاق خواب می‌گذرد، چه مجرد باشیم و چه متاهل. چنین مکانی حتما مهم است.<br><br>اگر قرار است از این اتاق ساده بیشترین استفاده را بکنیم باید به نکات ساده‌ای توجه کنیم تا مبادا آرامش این بخش از خانه دچار خدشه شود. بدیهی است که ناآرامی در اتاق خواب به معنی از دست دادن خواب راحت و به هم ریختن نظم امور در شانزده ساعت بعدی است. این تهدید بزرگی برای سلامت جسم و سلامت اجتماع محسوب می‌شود.<br><br>اولین محیطی که از این ناآرامی شبانه آسیب می‌بیند، محیط کار و همکاران ما هستند. این اتاق را به سبک متفاوتی طراحی می‌کنند. عموما برای آنها مهم نیست که این اتاق چه ساختار و چیدمانی دارد و آیا نظم لازم در آن وجود دارد یا نه.<br><br>حتما از آنها شنیده‌اید که می‌گویند: «لطفا به اتاق من دست نزنید، خودم می‌دانم جای هر چیزی کجاست!» بر خلاف آنها دخترها هستند که همیشه سعی دارند اوج هنرمندی‌ و منظم بودن خود را در این اتاق خلوت به نمایش بگذارند و البته کمتر حاضر می‌شوند اجازه دهند کسی به اتاق آنها نزدیک شود.<br><br>حتما از آنها هم زیاد شنیده‌اید که «اجازه بده خودم اتاقم را جارو و مرتب می‌کنم.»بعد از شروع زندگی مشترک این دو سلیقه و نگاه متفاوت کنار هم قرار می‌گیرند و علاوه بر این فراموش نکنیم این اتاق می‌شود محل نگهداری همه اوراق و اشیای گران قیمت و محل خلوت زندگی.<br><br>اگر به طور میانگین هشت ساعت بخوابیم یعنی اینکه یک سوم از بیست و چهار ساعت عمر روزانه ما در اتاق خواب می‌گذرد، چه مجرد باشیم و چه متاهل. چنین مکانی حتما مهم است.<br><br>اگر قرار است از این اتاق ساده بیشترین استفاده را بکنیم باید به نکات ساده‌ای توجه کنیم تا مبادا آرامش این بخش از خانه دچار خدشه شود. بدیهی است که ناآرامی در اتاق خواب به معنی از دست دادن خواب راحت و به هم ریختن نظم امور در شانزده ساعت بعدی است. این تهدید بزرگی برای سلامت جسم و سلامت اجتماع محسوب می‌شود.<br><br>اولین محیطی که از این ناآرامی شبانه آسیب می‌بیند، محیط کار و همکاران ما هستند. این اتاق را به سبک متفاوتی طراحی می‌کنند. عموما برای آنها مهم نیست که این اتاق چه ساختار و چیدمانی دارد و آیا نظم لازم در آن وجود دارد یا نه.<br><br>حتما از آنها شنیده‌اید که می‌گویند: «لطفا به اتاق من دست نزنید، خودم می‌دانم جای هر چیزی کجاست!» بر خلاف آنها دخترها هستند که همیشه سعی دارند اوج هنرمندی‌ و منظم بودن خود را در این اتاق خلوت به نمایش بگذارند و البته کمتر حاضر می‌شوند اجازه دهند کسی به اتاق آنها نزدیک شود.<br><br>حتما از آنها هم زیاد شنیده‌اید که «اجازه بده خودم اتاقم را جارو و مرتب می‌کنم.»بعد از شروع زندگی مشترک این دو سلیقه و نگاه متفاوت کنار هم قرار می‌گیرند و علاوه بر این فراموش نکنیم این اتاق می‌شود محل نگهداری همه اوراق و اشیای گران قیمت و محل خلوت زندگی.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; راز گونه</b><br><br>اتاق خواب هر کسی رازدار زندگی شخصی اوست. هیچ کسی دوست ندارد که دیگران به سادگی به زندگی شخصی‌اش دسترسی داشته باشند. این بخش از محیط زندگی، مثل بسیاری از بخش‌های واقعی زندگی ما، یک راز است. رازی که هیچ کس اجازه دست اندازی به آن را ندارد.<br><br>همه افراد دوست دارند که رازهای بیشتر و بزرگتری در زندگی داشته باشند، وجود راز به زندگی ما معنا و عمق می‌دهد. اتاق خواب تجسد رازهای یک زندگی است. مراقب باشید که هر کسی نباید از این راز سر دربیاورد.<br><br>هر کسی محرم شما نیست تا به اتاق خواب‌تان سرک بکشد. شما باید بتوانید در اتاق خواب‌تان پنهانی‌ترین مسائل زندگی را به نمایش بگذارید؛ عکس‌های خصوصی، گنجینه‌های شخصی و... کسی غیر از خود شما اجازه ندارد به این مکان سر بزند، پس شما می‌توانید مثل یک غار تنهایی در و دیوارش را به دلخواه خود طراحی کنید.<br><br>مردها بیش از زن‌ها به وجود راز اهمیت می‌دهند و به آن نیاز دارند. زن‌ها به سادگی می‌توانند رازهای زنانه تولید کنند اما مردها به این سادگی نمی‌توانند راز بسازند. راز برای آنها اهمیت خاص دارد بنابراین هر حرفی به سادگی در زمره اسرار و رازها قرار نمی‌گیرد اما وقتی که قرار گرفت، نگهبانی از آن اهمیتی دارد که می‌توان تا پای جان برایش مقاومت کرد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اختصاصی</b><br><br>مجرد و متاهل تفاوتی ندارد، اتاق خواب محل اختصاصی زندگی ماست. به دور از محیط عمومی زندگی. هر کسی می‌خواهد تا این محیط اختصاصی را مطابق سلیقه و پسند خودش درست کند.<br><br>افراد مجرد به سادگی می‌توانند محیط اختصاصی خودشان را درست کنند و حتی با حضور هم اتاقی ـ اعم از خواهر یا برادر یا همکلاسی ـ این محیط به سادگی با مرزبندی‌های ساده‌ای تفکیک می‌شود و هرکس در بخش خودش فرمانرواست.<br><br>اگر سلیقه‌ها تطبیق نداشت بالاخره به شیوه‌ای، همراهی مسالمت‌آمیز یا جدایی گریزناپذیر اتفاق می‌افتد اما در زندگی مشترک داستان کاملا متفاوت است. مردها معمولا سهم اختصاصی کمتری از اتاق خواب مشترک می‌خواهند اما همسران‌شان نباید فراموش کنند که این نخواستن سهم، می‌تواند به بی‌رغبتی آنها در داشتن این محیط منجر شود.<br><br>پس بهتر است، خودشان سهم مردانه را در نظر بگیرند. در این محیط اختصاصی علاوه بر نماد و نشانه‌های زندگی مشترک ـ مثل عکس روز ازدواج ـ باید به علاقه‌مندی‌های فردی نیز توجه کرد. شاید یکی از شما به کتاب علاقه داشته باشد و دیگری به مجسمه. پس نباید هیچ کدام از این دو را حذف کرد و کنار گذاشت.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>قفل</b><br><br>در اتاق خواب باید به سادگی قفل شود. این کلید کوچک می‌تواند مرز و مجوز ورود به محیط اختصاصی زندگی باشد. وجود قفل به دیگران نشان می‌دهد که اجازه ندارند وارد این محیط شوند.<br><br>حتی بچه‌ها می‌آموزند که این محیط مختص پدر و مادرشان است و آنها حق سرزده و بی‌اجازه وارد شدن به آن را ندارند.<br><br>در اتاق خواب باید در همه حال بسته باشد. گاهی باز و گاهی بسته بودن بسیار مضر است، چرا که دیگر افراد در این حالت فکر می‌کنند که این محیط خصوصی گاهی به محیط عمومی خانه پیوند می‌خورد، پس به خودشان اجازه می‌دهند گاهی به آن سرک بکشند و همین سرک کشیدن یعنی فروریختن یک دیوار و ویران شدن یک راز.<br><br>فراموش نکرده‌اید که مردها به سادگی راز نمی‌سازند، پس چنین رفتاری، امنیت روانی آنها را به سادگی تهدید می‌کند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>نور</b><br><br>یکی از مشکلات امروز تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ آلودگی نوری است. برای آرامش در اتاق خواب نیاز به تاریکی داریم. نور اتاق خواب باید از طریق منابع کم‌نور و البته با نور گرم تغذیه شود. مثلا بهتر است به جای مهتابی از لامپ‌های آفتابی استفاده کنیم. همچنین بهتر است به جای لامپ‌های پرمصرف از لامپ‌های کم‌مصرف استفاده کنیم.<br><br>نور کم مقدمه آرامش چشم‌ها را فراهم می‌کند و از همین طریق بدن به آرامش اولیه می‌رسد و می‌تواند آماده خواب آرام و عمیق شبانه شود. بهتر است منابع نور اتاق خواب متعدد باشند و البته با کنترل‌های مجزا تا هر کدام را بتوان بر حسب نیاز خاموش یا روشن کرد. همچنین بهتر است منابع نوری اتاق خواب از جنس منابع نوری متمرکز باشند به جای منابع تخت.<br><br>نورهای تخت مانند لامپ‌ها و لوسترهای سقفی، نور را به صورت مساوی در همه جای اتاق پخش می‌کنند اما لامپ‌های هالوژن،آباژور یا چراغ‌های مطالعه عموما به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نور را در یک نقطه یا بخش کوچک متمرکز کنند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>آینه</b><br><br>مردها کمتر عادت دارند که در آینه به خودشان نگاه کنند، همین عادت احتمالا ناخوشایند ساده باعث می‌شود که آنها از وضعیت سر و روی لباس خودشان تصویر نداشته باشند و البته در این خلأ تصویری آنها همه چیز را صرفا تصور می‌کنند.<br><br>آنها احتمالاً فکر می‌کنند خوش‌پوش‌ترین و خوش‌اندام‌ترین فرد روی زمین هستند یا حداقل آن قدر موزون که هر کسی دوست دارد به آنها نگاه کند. وجود آینه قدی در اتاق خواب کمک می‌کند تا این تصور آنها با تصویری که از خودشان می‌بینند، کمی تعادل پیدا کند.<br><br><br>اگر فکر می‌کنید همسرتان در خانه به سر و وضع خودش نمی‌رسد به جای ابراز ناراحتی بهتر است تعداد آینه قدی‌ها را به ویژه در اتاق خواب افزایش دهید. آنها باید بتوانند ناخواسته و ناخودآگاه وضعیت جدید خودشان را در لباس‌های راحتی ببینند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>نظم</b><br><br>بعضی‌ها اتاق خواب را به خاطر بسته بودن در و اختصاصی بودن با انباری اشتباه می‌گیرند. وجود وسایل اضافی و نامنظم بودن اتاق خواب می‌تواند یک زندگی خوب را خراب کرده و مشکلات بزرگ و کوچکی را برای زندگی ایجاد کند.<br><br>تصور کنید وقتی قرار است در یک محیط، خاص‌ترین لحظات زندگی‌تان را بگذرانید اما مرتبا چشم‌تان می‌افتد به سبد رخت‌های کثیف، جاروبرقی، لباس‌های آویزان شده برای خشک شدن یا در انتظار اتوکشیدن و ...، آیا آرامش به وجودتان راه باز می‌کند؟<br><br>توقع ندارید که در چنین آشفته بازاری بتوانید زندگی عاطفی‌تان را سر و سامان بدهید و مشکلات ریز و درشتی که زندگی را بر شما سخت کرده در این محیط حل و فصل و فردا با توان مضاعف زندگی را آغاز کنید؟<br><br>فکر کنید نیمه‌شب برای قضای حاجت یا رفع تشنگی از رختخواب بیرون می‌آیید و در حالی که حتی به سختی می‌توانید در اتاق را ببینید و تنها ضمیرناخودآگاه دارد شما را در اتاق راه می‌برد، پای‌تان گیر کند به بسته ظرف‌های بلوری که روز گذشته خریده‌اید تا از دیدن آنها، شادی مهمان لحظه‌های‌تان شود.<br><br>آیا خاطره تلخ سر و صدای ایجاد شده و احتمالا از خواب پریدن دیگر افراد خانواده را می‌توانید با هیچ اتفاق دیگری جایگزین کنید؟<br>نظم در اتاق خواب دو معنا دارد؛ اول آنکه نباید آرامش این محیط با تغییرات ناگهانی و جابه جا کردن‌های غیرضروری به هم بخورد و دوم اینکه باید هر وسیله غیرضروری و غیرمرتبط از آن خارج و به محل مناسب خودش منتقل شود.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; بودن وسایل لازم</b><br><br>همان قدر که وجود لوازم و اسباب و وسایل غیرضروری می‌تواند در اتاق خواب آفت‌زا باشد، فراموش کردن لوازم ضروری نیز ناراحت کننده است.<br><br>شما می‌توانید بر حسب عادت‌های شخصی تشخیص دهید که کدام وسیله جزو ضروریات اتاق خواب‌تان است.<br><br>فکر کنید شما یا همسرتان نیاز دارید تا در طول شب بارها آب بخورید یا خدای ناکرده بر اثر بیماری ناگزیرید که در ساعت خاصی دارویی را استفاده کنید، اگر اینها را قبل از خواب در دسترس قرار دهید، چقدر می‌توانید به نظم زندگی و آرامش خود و همسرتان کمک کنید؟<br><br>وجود میز‌آرایش با ابزارهای اولیه مانند قیچی، موچین و دستمال کاغذی در کنار سطل زباله چقدر برای اتاق خواب ضروری هستند؟ نوشتن فهرستی از این لوازم مانند شرکت در یک آزمون خودشناسی و همسرشناسی است.<br><br>مراقب باشید تا در این امتحان نمره خوب بگیرید. البته این فرصت را دارید که آزمون را تکرار کنید اما اگر بعد از چند بار شرکت در آزمون قبول نشدید، بهترین کار این است که به یک مشاور خانواده مراجعه کنید، احتمالا او می‌تواند کمک‌تان کند تا زندگی‌تان را بهتر حفظ کنید.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اینجا انباری نیست</b><br><br>یک بار گفتیم که اتاق خواب انباری نیست و نباید وسایل اضافی را به این اتاق راه داد. حالا از یک زاویه دیگر به این اتاق نگاه کنید، قرار نیست لوازم مستعملی را که دل‌تان نمی‌آید دورشان بیندازید، توی اتاق خواب بگذارید تا از آن استفاده کنید.<br><br>اگر صندلی ای مناسب استفاده مهمان‌ها نیست، حتما برای استفاده مکرر خودتان نامناسب‌تر است. اگر تلویزیون قدیمی‌تان تصویر یا صدای خوبی ندارد و به همین دلیل جای خودش را به تلویزیون جدید داده، معنی‌اش این نیست که حالا شما تلویزیون اختصاصی برای اتاق خواب‌تان دارید.<br><br>فکر کنید اتاق خواب زیبای شما محل جای‌گیری لوازم مستعمل باشد، آیا ناخودآگاه احساس نمی‌کنید در زندگی مشترک، حرف جدیدی برای ادامه دادن رابطه عاطفی وجود ندارد؟ آیا احساس نمی‌کنید همه حرف‌هایی که با همسرتان دارید، گفت و گوهایی تکراری است؟<br><br>مراقب باشید که انباری شدن اتاق خواب روی مردها که بیشترین زمان حضورشان در خانه را توی این اتاق می‌گذرانند، تاثیر مخرب‌تری دارد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; صداهای مزاحم</b><br><br>بعضی‌ها با صدای تیک تیک ساعت خواب‌شان می‌برد و بعضی‌ها با همین صدا خواب‌شان مختل می‌شود. تا می‌توانید صداهای مزاحم را از اتاق خواب کم کنید، این صداها می‌توانند به سادگی تمرکز شما یا همسرتان را به هم بزنند و فضای دونفره‌تان را از بین ببرند.<br><br>شاید صدای جلو و عقب رفتن نایلون جلوی شیشه شکسته به نظرتان طبیعی بیاید و باد را مقصر بدانید اما فراموش نکنید هر کسی که مقصر باشد، نتیجه نامطلوبش در خواب و زندگی شما جلوه‌گر می‌شود، پس برای تعمیر اسباب و وسایلی که در اتاق خواب می‌گذارید، همت ویژه ای صرف کنید.<br><br>بعضی از لوازم نیاز به تعمیر ندارند اما نیاز به اصلاح دارند، کشوها و لولاها باید مرتبا روغن کاری شوند تا صدای اضافه تولید نکنند.تلفن را که هنوز فراموش نکرده‌اید، صدای انواع زنگ‌ها در تلفن همراه و ثابت یکی از نامطلوب‌ترین صداها برای اتاق خواب است.تصور کنید با همسرتان خلوت کرده‌اید و مشغول گفت‌وگو هستید که ناگهان صدای زنگ دریافت پیامک از گوشی همسرتان بلند می‌شود.<br><br>شما هنوز می‌خواهید با همسرتان مکالمه‌تان را ادامه دهید اما متوجه می‌شوید اگر چه همسرتان در کنار شما نشسته و به حرف‌های‌تان گوش می‌دهد اما حواسش جای دیگری است.<br><br>اگر بدگمان باشید که فکرتان هزار راه می‌رود اما حتی اگر خوش‌گمان باشید و مطمئن شوید که موضوع تامین مبلغ چکی است که پس فردا باید پرداخت شود، بازهم تغییری در وضعیت بین شما اتفاق نمی‌افتد. یک صدای مزاحم همسر شما را با خود برده است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>تلفن</b><br><br>اتاق خواب قرار است محل آرامش و فاصله گرفتن شما از امور روزمره باشد، وجود تلفن همراه یا ثابت در اتاق خواب، بی‌احترامی کردن به این اصل مهم است. اگر قرار باشد در اتاق خواب هم همچنان با تلفن حرف بزنید، ناخودآگاه پای دیگران را به حریم خصوصی‌تان باز کرده‌اید.<br><br>وقتی در اتاق خواب با تلفن حرف می‌زنید به همسرتان این حس را منتقل می‌کنید که کسی یا حرفی مهم‌تر از وجود و حرف او در زندگی‌تان وجود دارد. آثار مخرب چنین پیامی، هیچ وقت از زندگی مشترک پاک نمی‌شود.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>رنگ‌ها</b><br><br>تک تک رنگ‌ها در اتاق خواب مهم است؛ رنگ سقف، رنگ دیوارها، رنگ نورها، رنگ لوازمی مثل تخت، کمد و رنگ بالش و رو تختی و روانداز.<br><br>قبل از خواب احتمالا لحظاتی به سقف خیره می‌شوید، در این لحظات دوست دارید چه چیزی ببینید؟ یک نقاشی شلوغ یا طرح ساده‌ای از ابرها در آسمان آبی؟<br><br>شاید بگویید انتخاب یا تغییر رنگ دیوار و سقف ممکن نیست، حق با شماست اما آیا نمی‌توانید با استفاده از کاغذهای رنگی یا نورهای مناسب تا حدی به خواسته‌تان نزدیک‌تر شوید؟<br><br>رنگ‌های اتاق خواب باید التهاب‌های روزانه را از بین ببرند و صبح بدون استرسی را برای‌مان به ارمغان بیاورند. رنگ‌های خنثی(مانند کرم، قهوه‌ای و خاکستری) یا رنگ‌های آرامش بخش(خانواده رنگ‌های آبی، سبز و سبزآبی) رنگ‌های مناسبی برای چشم ما هستند، البته وقتی که از توی رختخواب به اطراف نگاه می‌کنیم.<br><br>برخلاف در و دیوار، رنگ رختخواب باید گرم باشد و ما را به سمت خودش جلب کند. بنابراین رنگ‌های تحریک کننده و گرم (خانواده قرمز و زرد ونارنجی)مناسب‌تر هستند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>بوها</b><br><br>هر بویی می‌تواند آرامش ما را در خواب به هم بزند و خواب‌های نامناسب می‌تواند یکی از پیامدهای بوی بد در اتاق خواب باشد. علاوه بر شستن منظم رو بالشی و رو تشکی، خود تشک و بالش نیز باید هر ازگاهی شسته شوند یا تغییر کنند. اما می‌توان یک قدم جلوتر گذاشت.<br><br>قدیم‌ترها مرسوم بود که توی بالش کیسه پارچه‌ای کوچکی که محتوی گل محمدی بود می‌گذاشتند. این گل خوشبو حتی بعد از خشک شدن نیز عطر خود را حفظ می‌کند و رایحه مطبوع و ملایم آن می‌تواند به آرامش ما در خواب شبانه کمک کند.<br>می‌توانید از خوشبوکننده‌های دیگر هم استفاده کنید اما یادتان باشد که خوشبوکننده نباید چنان قوی باشد که خودش مانع تمرکز قبل از خواب شود.<br><br>هیچ کدام از مردان به شما نمی‌گویند اما بوی خوش برای آنها بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد و آن را بیش از هر نکته‌ای در خاطر می‌سپارند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>تشک</b><br><br>اگر کمر درد دارید به سراغ تشک‌های فنری نروید چرا که به سادگی خواب را به کابوس تبدیل می‌کنند و یک روز دردناک برای‌تان می‌سازند. هر قدر که در انتخاب تشک وسواس به خرج دهید، مطمئناً راه دوری نمی‌رود. فراموش نکنید که یک سوم از شبانه روز را با بیشترین حد تماس روی تشک می‌گذرانید.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; کف پوش</b><br><br>اگر حتی تمام خانه‌تان بدون فرش است، کنار تخت‌خواب‌تان را فرش کنید. تماس هر چند کوتاه کف پا با کف‌پوش سرد و خشن می‌تواند گرمای یک خواب لذت‌بخش را تحت الشعاع قرار دهد.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; صبح‌تان را می‌خواهید در کجا آغاز کنید؟<br><br>حتما شنیده‌اید که می‌گویند «سالی که نکوست از بهارش پیداست»، روز خوب هم از یک صبح دلپذیر برای ما آغاز می‌شود. اگر می‌خواهید روز خوبی داشته باشد، باید روزتان را از جای خوبی آغاز کنید. اتاق خواب اولین جایی است که بعد از چشم باز کردن به شما می‌گوید چه روزی در انتظارتان است.<br><br>وقتی که از خواب می‌پرید یا به هر دلیلی بلند می‌شوید، همه چیز را مبهم می‌بینید. سایه و اشکال اجسامی که محیط اطراف خواب‌تان را پر کرده‌اند بیشترین سهم را در بازگشتن شما به روال عادی زندگی دارند.<br><br>اگر این سایه‌ها چنان مبهم باشند که بعد از بیدارشدن ذهن‌تان را درگیر کنند، حتما شما فرصت نمی‌کنید، مراحل بیدار شدن و ورود به زندگی روزمره را به آرامی طی کنید.<br><br>سرعت گرفتن این بیداری ناخودآگاه برای‌تان استرس ایجاد می‌کند. سعی کنید که هیچ جسمی را در میان اتاق رها نکنید، همچنین آویزان کردن اشیای حجیم یا بیش از اندازه بزرگ به دیوار اتاق می‌تواند موجب استرس صبحگاهی‌تان شود.<br><br>به اتاق خواب و آنچه در آن قرار می‌دهید به عنوان ابزار تعیین کننده پایان یک روز و آغاز روز دیگر نگاه کنید. همین نگاه می‌تواند اهمیت دقت مضاعف در این اتاق را نشان‌تان دهد.<br><br>وقتی به دیگرانی که صبح را پر انرژی و با خوش رویی آغاز می‌کنند، بر می‌خورید از آنها بخواهید که درباره رازشان با شما صحبت کنند البته تا جایی که می‌توانند.<br><br>در کنار یک اتاق خواب مناسب و دلپذیر، چند دقیقه نرمش صبحگاهی و یک صبحانه تمام عیار می‌توانند سه ضلع مثلث شروع یک روز خوب را تشکیل دهند. فکر می‌کنید فردا صبح را چطور آغاز خواهید کرد؟ اگر همین الان برای فردا صبح برنامه‌ریزی نکنید، مطمئن باشید که همیشه در حسرت شروع فردایی پرانرژی، فرصت‌ها را از دست خواهید داد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; بالش خوب مهم‌تر است یا تشک خوب؟</b><br><br>ستون فقرات مهمترین عضوی است که هنگام خواب با تغییرات زیادی رو به رو می‌شود. از یک سو تمامی وزن بدن را مستیقماً تحمل می‌کند و از سوی دیگر فشار عمودی و معمول آن به فشار جانبی روی مهره‌ها تبدیل می‌شود.<br><br>تشک و بالش حمایت از ستون فقرات را در طول شب به عهده دارند. حال کدام یک مهم‌تر است، بالش یا تشک؟ پاسخ دادن به این سوال مثل آن است که کسی بتواند تعیین کند، دست‌ها مهم‌تر هستند یا پاها!<br><br>نمی‌توان وجود آنها را با تعیین اهمیت حضورشان پیوند داد. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم، توصیف وظایف و نقش آنهاست. ستون فقرات در ناحیه کمر مهم‌ترین وظیفه را به عهده دارد. عموما وزن بدن روی کمر متمرکز می‌شود.<br><br>همچنین کارهایی که ناگزیر باید با استفاده از زور بازو آنها را انجام بدهیم و پیش ببریم، وقتی که بدن را درگیر می‌کنند، در اصل فشار زیادی را برای کمر ایجاد می‌کند. آسیب‌های ستون فقرات از قبیل شکستگی و پارگی و بیرون زدن غضروف، در ناحیه مهره‌های کمر اتفاق می‌افتد و مهره‌های پشت کمتر درگیر این مسائل هستند. اما مهره‌های گردن به شدت حساس‌تر هستند.<br><br>از یک سو وظیفه نگهداری سر را به عهده دارند و از سوی دیگر بیشترین حرکات چرخشی را دارند. این وظایف خطیر برای مهره‌های گردن و کمر باعث می‌شود که مرتبا در معرض خستگی و آسیب باشند.<br><br>انتخاب تشک مناسب می‌تواند تضمین کننده سلامت و آسایش مهره‌های کمر باشد. تکلیف ما با تشک کاملاً مشخص است. تشک نباید آن قدر نرم باشد که بدن در آن فرو برود مانند تشک‌های ابری بدون فنر. نباید رویه پلاستیکی داشته باشد تا موجب تعریق بیش از اندازه شود. جنس‌های پشم و پنبه و تشک‌هایی ابری فنردار مناسب ترین نوع تشک هستند و سختی و محکمی تشک یا فنرهای آن به وزن افراد ارتباط مستقیم دارد.<br><br>اما در مورد بالش موضوع کاملا متفاوت است. بالش می‌تواند پرحجم باشد با مقطعی مدور مانند متکاهایی که قدیمی‌ترها هنوز هم آنها را دارند، یا می‌تواند پهن و کم حجم باشد مانند بالش‌های حاوی پشم شیشه یا می‌تواند بزرگ و پرحجم باشد مانند بالش‌های پر.<br><br>شاید در انتخاب تشک ناگزیر باشید شرایط همسرتان را هم در نظر بگیرید اما در انتخاب بالش این محدودیت وجود ندارد. بنابراین حق دارید، تا متناسب با اندازه‌های گردن و سرشانه و نیازهای جسمی و عادات خواب خودتان بالش مناسب را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که بالش خوب بالشی است که به شما اجازه حرکت‌های ناخودآگاه در خواب را می‌دهد، بدون آنکه ناگزیر باشید، بالش را کنار بگذارید.<br><br>برگرفته از <a href="http://www.hamshahrionline.ir/details/279607/Lifeskills/tips" target="_blank" title=" آشنایی با ۹ راز ناگفته درمورد طراحی اتاق خواب ">همشهری آنلاین</a></div> text/html 2015-04-16T07:35:04+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani اسفنج طبیعی یا همان اسفنج دریایی http://acryliccolor.mihanblog.com/post/17 <br><div align="justify"><br>اسفنج طبیعی یا همان اسفنج دریایی<br>اسفنج‌ها، موجوداتی بی‌مهره هستند که در دریا زندگی می‌کنند. تا قرن گذشته بعضی از مردم اسفنج‌ها را به اشتباه جزو گیاهان می‌دانستند، امّا در اصل اسفنج غذا سازی نمی‌کند و بنابراین اسفنج‌ها در دسته? جانوران محسوب می‌شوند. این جانوران از هر لحاظ ساده هستند. اسفنج‌ها به طور کلّی توانایی حرکت ندارند امّا در نمونه‌های نادر توانایی خزیدن دیده می‌شود. این جانوران نه اندامی برای بینایی دارند و نه اندامی برای شنوایی امّا باز هم در نمونه‌های نادر توانایی عکس العمل در برابر نور و روشنایی را دارند.<br><br><br><br><br></div><div align="center"><img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/esfang1.jpg" alt="اسفنج طبیعی یا اسفنج دریایی" align="bottom" border="0" height="417" hspace="0" vspace="0" width="417"><br></div><div align="justify"><br>حال این اسفنج چه کارایی در کار رنگ آمیزی ساختمان یا در کار پتینه دارد .<br>شما از این نوع اسفنج می توانید طرح های زیبا و جالبی خلق کنید <br>که به این نوع اجرا با اسفج طبیعی پتینه رنگ می گویند که بسیار ساده می باشد.<br><br><div align="center"><b>برای تهیه CD آموزشی پتینه با اسفنج می توانید به فروشگاه رنگ و پتینه عتیق مراجعه فرمایید.<br><br>تلفن : 77833030-021<br></b></div></div> text/html 2015-04-11T08:05:55+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani رنگ آکریلیک چه ویژگی دارد ؟ http://acryliccolor.mihanblog.com/post/16 <div align="justify"><b>امروزی ها را انتخاب کنید .</b><br><br>رنگ های آکریلیک با انواع طیف های متنوع در بازار موجود هستند . این رنگ ها به راحتی قابل استفاده هستند . به این دلیل که استفاده از آنها نیاز به تخصص و مهارت خاصی ندارد و بدون کسب مهارت خاصی به راحتی با غلطک های ویژه رنگ آمیزی می توان با آنها مشغول به کار شد . علاوه بر این دست ما در انتخاب رنگ هم باز است چون هم تنوع رنگ بالاست و هم اگر بعد از مدتی از رنگ دیوار خسته شدید به راحتی می توانید رنگ آن را تغییر دهید یا با رنگ های آکریلیک تزئینی و به خرج دادن کمی ذوق و سلیقه طرح های متنوع ، متفاوت و جذابی روی دیوار ایجاد کنید .<br><br><br><div align="center"><img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/Yellow_atighpaintshop.jpg" alt="رنگ آکریلیک چه ویژگی دارد ؟" align="bottom" border="0" height="318" hspace="0" vspace="0" width="620"><br><br></div><br><b>اکریلیک ها چه ویژگی دارند ؟</b><br><br>گذشت آن زمان که وقتی خانه را رنگ می کردید تا هفت خانه آن طرف تر بوی رنگ در فضا می پیچد و حال همه را ید می کند. رنگ های اکریلیک&nbsp; هفت ویژگی مهم دارند. به همین دلیل هم استفاده از آنها آسان است .<br><br><ol><li><b>بدون بوی نامطبوع :</b> برای رقیق کردن رنگ های اکریلیک نیاز به حلال های آلی مثل <b>تینر</b> نیست و می توان این رنگ ها را به راحتی با آب رقیق کرد. به همین دلیل هیچ بوی نا مطبوعی در محیط ایجاد نشده و بدون اینکه لازم باشد ساکنان خانه ، آن را تخلیه کننده می توانید رنگ آمیزی را شروع کنید.</li><li><b>ایمن و بهداشتی : </b>چون هنگام رنگ کردن دیوار ها با هیچ حلال آلی مثل <b>نفت و تینر </b>سرو کار ندارید هیچ گونه خطر اشتعال زایی وجود ندارد.علاوه بر این که هیچ ماده و آلاینده فرار آلی که سبب ایجاد مسمومیت و حساسیت تنفسی شود در فضا پخش نمی شود . بنابراین نگران سلامت خود و فرزندانتان نباشید .</li><li><b>مقاوم در برابر جذب آلودگی : </b>این رنگ ها آنتی استاتیک هستند.به این معنی که ذرات معلق هوا را جذب نمی کند . بنابراین گردوغبار روی آنها نمی شیند و مناطق آلوده و دودزای شهری کمتر کثیف شده و جرم می گیرند.</li><li><b>قابل شستشو : </b>می توان آنها را شست(به شرط اجرای درست و اصولی) . این ویژگی به حدی است که برای شستشو می توانید از بخار شو استفاده کنید .</li><li><b>سریع خشک می شود : </b>رنگ های اکریلیک خیلی سریع خشک می شوند بنابراین مجبور نیستید که زمان زیادی را صرف این کار بکنید.و رنگ آمیزی آن هم بسیار ساده تر می شود. برای مثال اگر بخواهید آپارتمان 60 متری را با رنگ روغن رنگ آمیزی کنید دست کم باید یک هفته کامل را صرف این کار کنید و از نقاشان ماهر کمک بگیرید اما با رنگ اکریلیک می توانید همان آپارتمان 60 متری را بدون نیاز به نقاش و کارگر حداکثر 3 روز به صورت تمام وقت نقاشی کنید . از طرفی چون رنگ آمیزی با غلطک به راحتی انجام می شود ، میتوان مساحت بیشتری را در زمان کمتری رنگ آمیزی کنید.<br></li><li><b>بادوام و مقاوم :</b> این رنگ ها در برابر اشعه فرا بنفش خورشید مقاوم هستند بنابراین دچار رنگ پریدگی و زرد شدگی نمی شوند. علاوه بر اینکه در برابر تغییرات جوی و نوسان های دما آسیب نمی بیند .</li><li><b>مقرون به صرفه : </b>به دلیل پوشش دهی نسبتاً بالا ، خشک شدن سریع ، حذف تینر ، و امکان رنگ آمیزی با غلطک نیاز به نیروی انسانی زیاد و نقاش ماهر نیست علاوه بر این چون رنگ آمیزی سریع و ساده تر انجام میشود ، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></li></ol><font color="#FF0000"><b><br>نکته بسیار مهم : این رنگ ها در صورت ریخته شدن و آغشته شدن به الیاف یا پارچه و یا مبل ، فرش ، پرده و . . .&nbsp; در صورت خشک شدن به هیچ عنوان قابل پاک شدن نیست .</b></font><br><br></div> text/html 2015-04-09T14:28:13+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani آموزش استفاده از شابلون با غلطک http://acryliccolor.mihanblog.com/post/15 <div align="center">[http://www.aparat.com/v/nc6d9]<br><br><b>&nbsp;آموزش استفاده از شابلون با غلطک </b><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="3">تلفن فروشگاه : 77833030-021</font></b></font><br></div> text/html 2014-11-02T06:31:26+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani رنگ های خنثی در دکوراسیون http://acryliccolor.mihanblog.com/post/14 <div align="justify"> رنگ ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند : گرم ، سرد و خنثی . دسته اول قرمز ، نارنجی ، زرد ، سبز ، ارغوانی و نظیر آن نشان هیجان بوده و تحریک کننده است ، و دسته سوم که نه گرم است و نه سرد ، بلکه خنثی بوده و در کنار رنگ های دیگر معنا پیدا می کند .<br><br>رنگ های خنثی گزینه های بسیار خوبی برای دکوراسیون های خانه هستند زیرا با هر ترکیب و هر رنگی جور می شوند و به فضا ، نمای زیبایی می بخشند . شاید استفاده از واژه &lt;&lt;امن&gt;&gt; برای این رنگ ها بد نباشد زیرا هیچگاه کهنه و قدیمی نمی شوند .<br><br><b>ایجاد کُنتراست رنگ </b><br><br>در فضاهایی که رنگ اصلی آن ها سفید یا رنگ های کرم و بژ بسیار روشن است ، استفاده از وسایل چوبی تیره و سطوح فلزی با رنگ های تیره و سطوح فلزی با رنگ های تیره بهترین انتخاب برای ایجاد کنتراست است . بطور مثال ، لوستر اتاق ، میله پرده یا پایه آباژور را از فلزای تیره همچون مشکی انتخاب نمایید تا باعث جذابیت بیشتر فضا بشوند . اگر رنگ دیوار ، رنگ مبلمان ، فرش و پرده را با رنگ های خنثی همچون سفید انتخاب کردید ، انتخاب های درستی هم از وسایل تیره داشته باشید .<br><br><b>استفاده از طرح و نقش </b><br><br>اگر اصرار بسیاری بر استفاده از رنگ های خنثی دارید ، می توانید برای جلب توجه و افزایش زیبایی فضا از پارچه های طرح دار کمک بگیرید. بطور مثال ، طرح های راه راه ، هندسی ، گل و بته و یا ترکیب آن ها با هم انتخاب هوشمندانه ای برای رنگ های خنثی است سعی نمایید طرح ها اندازه های ریز و درشت داشته باشند تا بیشتر دیده شوند .<br><br><b>ترکیب سبک ها </b><br><br>در خانه هایی که همه دیوار ها و مبلمان و فرش و پرده از رنگ های خنثی انتخاب شده اند ، از تُناژ متفاوت رنگ چوب برای زیبایی بیشتر استفاده نمایید .به طور مثال ، می توانید از وسایل چوبی که با رنگ توسی پرداخت نهایی شده اند یا آنهایی که رنگ های مات دارند ، استفاده کنید ، یا برای تاکیید بیشتر بر زیبایی فضاهایی که رنگ خنثی دارند می توانید از سبد حصیری ، پارچه ، گونی یا مبلمان چوبی و حصیری استفاده کنید .<br><br><b>استفاده درست از بافت </b><br><br>اتاقی که هیچ رنگ و طرح خاصی ندارد ، چگونه می تواند نظر بیننده را به خود جلب کند ؟<br>بهترین راهکار ، استفاده از بافت های مناسب است ، بافت های ارگانیک همچون چوب ، کتان ، پنبه ، یا حتی فلز می تواند فضای اتاق خنثی را از بی روحی خارج کند و به آن شخصیت ببخشد .<br><br><b>استفاده جزئی از رنگ </b><br><br>مزیت بزرگ رنگ های خنثی این است که هر زمان که دوست داشته باشید می توانید وسایل دکوری و جانبی را به رنگ های مختلف تغییر دهید و هراس جور شدن با رنگ وسایل دیگر را نداشته باشید . اتاق هایی که دیوار و مبلمان آن سفید انتخاب شده اند ، می توانند با قرار گرفتن یک کوسن رنگی نارنجی با آباژور سبز یا حتی یک گلدان طبیعی به فضای زیبا و دلنشین تبدیل شوند . <br>این رنگ ها را می توانید با تغییر فصل ، تغییر دهید .<br></div> text/html 2014-10-30T11:15:44+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani بررسی تاثیر روانی رنگ بر دکوراسیون داخلی http://acryliccolor.mihanblog.com/post/13 <div align="justify"><div align="center"><img src="http://atighco.ir/images/acryliccolor/paint-canssite.jpg" alt="بررسی تاثیر روانی رنگ" align="bottom" border="0" height="292" hspace="0" vspace="0" width="536"><br><br></div><b>( نگاه کلی به معنی رنگها )</b><br><br><font color="#FF0000"><b>سردی و گرمی :</b></font><br><br>شامل حس درونی رنگهاست که از طبیعت الهام گرفته است. قرمز، زرد، نارنجی وبنفش مایل به قرمز گرم هستند. و رنگهای آبی سبز وبنفش مایل به آبی از رنگهای سرد محسوب میشوند. عموما&nbsp; ترکیب رنگهای هر گروه نیز به شرط عدم تمایل به تیرگی شدید از سردی و گرمی همان گروه تبعیت میکند.<br><br><font color="#FF0000"><b>تضاد رنگها :</b></font><br><br>خصیصه ای از رنگ است که بستگی تام به مشخصات رنگهای مجاور دارد و عبارت است از اختلاف بین تیره و روشن در یک تصویر. اگر تضاد کم باشد تصویر مسطح دیده میشود و حالت عمق و برجستگی آن ازبین میرود. تضاد رنگ متعلق به شخصیت های شاد پرتحرک واجتماعی است وعدم تضاد مربوط&nbsp; به شخصیت ای آرام خنثی و تاثیر پذیر است. اما این تعبیر همه جا عمومت ندارد بلکه به تناسب شرایط زمانی و مکانی متغییر است.<br><br><font color="#FF0000"><b>مکمل :</b></font><br><br>حالتی از همنشینی رنگ هاست که در آن رنگها دوبه دو در کنار هم بیشترین هماهنگی و هارمونی را با هم ایجاد میکند وبیننده را آزار نمیدهد. در عین حال خلا کمبود رنگ را پرمیکند.<br><br>( اثرات روانی رنگهای مختلف در دکوراسیون)<br><br>رنگ زرد : <br></div> text/html 2014-10-29T06:47:07+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani ترکیب کامپیوتری رنگ یا سیستم تینت رنگ اکریلیک چیست ؟ http://acryliccolor.mihanblog.com/post/12 <div align="center"><br><img src="http://atighco.ir/images/tint.jpg" alt="تینت رنگ اکریلیک" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><div align="justify">سیستم های مدرن تینت ، امکان انتخاب بیشتری به مشتری داده و به صرفه جویی در وقت و هزینه های تولید ، انبار و توزیع رنگ کمک می کند .موفقیت صنایع رنگ کشورهای اسکاندیناوی ، روشنگر این امر است .هر چند روش جدید تینت ، 50 سال پیش برای نخستین با در صنایع رنگ و در بازار آمریکای شمالی ظاهر شد اما مدت زمان طولانی است که جایگاه خود را در کشور های اسکاندیناوی یافته است زیرا میزان مصرف خمیر های الوان در رنگ های تولید شده ، بالاترین نسبت را در جهان داراست .<br>سیستم های بازار رنگ اسکاندیناوی، نفوذی بیش از 90 درصد یافته که در سایر کشور های اروپایی 50 درصد و یا کمتر است . پس اتفاقی اگر اسکاندیناوی ها بالاترین میزان بهره دهی تولید رنگ را در جهان داشته باشند. یکی از دلایل عمده استفاده از روش جدید تینت رنگ در کشور های اسکاندیناوی ، بُعد مسافت میان تولیدکنندگان رنگ و مشتریان آن هاست که خود ، نیاز به ساده تر ساختن فرایند تولید و عرضه رنگ ها را باعث شده است .<br></div><br><font color="#FF0000">اجزاءسیستم های تینت رنگ</font> <br><br>رنگ های پایه . . . . <br> text/html 2014-10-27T14:05:22+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani مرحله سوم رنگ کردن - اجرای آستری و رنگ http://acryliccolor.mihanblog.com/post/11 <span style="color: #000000;"></span> <div style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"></span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 14pt; color: #000000;" lang="FA">مرحله سوم : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">اجرای آستری و رنگ </span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">اجرای یک لایه سیلر/پرایمر آکریلیکی پیکو سیل </span><span dir="LTR">PS 1100</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> برای سطوح سیمانی و یا گچی توصیه می شود .</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">اجرای یک لایه از رنگ مصرفی رقیق شده با 30% تا 50% آب بعنوان آستر، کمک به استحکام و چسبندگی بیشتر رنگ های نهائی می نماید .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA"><img style="margin: 2px; float: left;" alt="picocolorpaint8" src="http://atighco.ir/images/piccocolor/picocolorpaint8.jpg" height="204" width="300"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><strong>نکته :</strong> از قلم مو (قلم مو آکریلیک ) با کیفیت خوب از جنس نایلون / پلی استر برای رنگ های پایه </span><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">آب استفاده نمائید .</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: right;"><br><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR"><img style="margin: 2px; float: left;" alt="picocolorpaint7" src="http://atighco.ir/images/piccocolor/picocolorpaint7.jpg" height="204" width="300"><br data-mce-bogus="1"></span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"><span style="color: #000000;"></span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">ابتدا سقفها رنگ آمیزی شود .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">از گوشه بالایی دیوار تا فاصله 7-10 سانتی متر با قلم مو رنگ آمیزی شود (برای تمیزی کار از نایلون لب چسب دار یا روزنامه استفاده شود) لبه رنگ با نوک قلم مو صاف و یکنواخت شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br data-mce-bogus="1"><span style="color: #000000;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">برای رنگ آمیزی قرنیزها ، از یک گوشه کار شروع نمائید . قلم مو را طوری از رنگ پر نمائید که هر بار 10 تا 15 سانتی متر را پوشش دهد .</span></p> <p><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <span style="color: #000000;"></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR"><img style="margin: 2px; float: left;" alt="picocolorpaint9" src="http://atighco.ir/images/piccocolor/picocolorpaint9.jpg" height="204" width="300"></span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div><span style="color: #000000;" dir="LTR">غلطک رنگ را کاملا آغشته به رنگ میکنید&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;<br><br><br></span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR"><img style="margin: 2px; float: left;" alt="picocolorpaint10" src="http://atighco.ir/images/piccocolor/picocolorpaint10.jpg" height="204" width="300"></span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"> </span></span></strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">با فاصله 7 – 10 سانتی متری از لبه رنگ شده با قلم مو ، غلطک پر از رنگ را قرار دهید .</span></p> </span></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">به منظور یکنواختی و پخش درست رنگ در ابعاد یک در یک متر نقش </span><span dir="LTR">W</span><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"> را ایجاد نمائید .</span></p> </span></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">نسبت به پر کردن نقش </span><span dir="LTR">W</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> از بالا به پائین اقدام نمائید . نقش</span><span dir="LTR">W </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;را تکرار نمائید تا کل دیوارها رنگ شود . پس از 2 ساعت لایه بعدی رنگ تا کسب پوشش کامل اجرا نمائید .</span></p> </span></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"> </span></span></strong><strong></strong></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR"><img style="margin: 2px; float: left;" alt="picocolorpaint11" src="http://atighco.ir/images/piccocolor/picocolorpaint11.jpg" height="204" width="300"> </span></strong></span><br data-mce-bogus="1"><span style="color: #000000;"></span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">هنگام برداشتن چسب های کنار دیوار ها دقت فرمائید که چسب از رنگ رویی جدا شده باشد در غیر اینصورت به همراه چسب رنگ هم از سطح جدا خواهد شد . بهترین وسیله برای جدا سازی رنگ از چسب تیغ شیشه پاکن یا کاتر است<br data-mce-bogus="1"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">برگرفته از<b> <a href="http://atighco.ir/" target="_blank" title="رنگ عتیق">رنگ عتیق</a></b><a href="http://atighco.ir/" target="_blank" title="رنگ عتیق"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></a><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p> </span></span></span></span></p></div> text/html 2014-10-27T13:27:12+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani مرحله دوم رنگ کردن - ایجاد فضای کارگاهی http://acryliccolor.mihanblog.com/post/9 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">ایجاد فضای کارگاهی </span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">آمادگی ،نقش مهمی را در کسب نتیجه بهتر دارد .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">وسایل سبک را از کارگاه خارج نمائید و وسایل سنگین را بوسیله نایلون یا پارچه روکش نمائید . لازم به ذکر است اگر توانایی تخلیه محیط مورد نظر را داشته باشید سرعت اجراء و کیفیت اجراء بسیار بالا می رود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span></span></strong></span> <span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"> </span></span></span></strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><img style="margin: 2px; float: left;" alt="picocolorpaint2" src="http://atighco.ir/images/piccocolor/picocolorpaint2.jpg" height="204" width="300"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">&nbsp;</span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">&nbsp;</span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">در صورت امکان روکش کلید برق و یا دستگیره ها را باز نمائید&nbsp;&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">در غیر اینصورت راه نفوذ رنگ را بدقت با نوار چسب کاغذی ببندید .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p></span></span></span></span><div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR"><img style="margin: 2px; float: left;" alt="picocolorpaint3" src="http://atighco.ir/images/piccocolor/picocolorpaint3.jpg" height="204" width="300">&nbsp;</span></strong></span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">اشیاء باقی مانده و قسمت هایی که نیاز به رنگ ندارد را در کارگاه را پوشش مناسب نمائید .</span></p> <span style="color: #000000;"></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR"></span></strong></span><span style="color: #000000;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p></span></span></span></span><div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span></strong></span></div> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><img style="margin: 2px; float: left;" alt="picocolorpaint4" src="http://atighco.ir/images/piccocolor/picocolorpaint4.jpg" height="204" width="300"></span><strong><span dir="LTR"> </span></strong></span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">سطوح تاول زده و ترک ها را بوسیله کاردک باز کرده و بتراشید</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p><span style="color: #000000;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p></span></span></span></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br data-mce-bogus="1"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA"><img style="margin: 2px; float: left;" alt="picocolorpaint6" src="http://atighco.ir/images/piccocolor/picocolorpaint6.jpg" height="204" width="300"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">ترک ها و جای میخ ها را بوسیله بتانه مناسب (بتونه پایه آب) پر نمایید .</span></p> <span style="color: #000000;"></span> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div><span style="color: #000000;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000000;"></span> </p></span></span></span></span><div style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br data-mce-bogus="1"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><img style="margin: 2px; float: left;" alt="picocolorpaint5" src="http://atighco.ir/images/piccocolor/picocolorpaint5.jpg" height="204" width="300"></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">پس از خشک شدن کلیه سطوح بتانه شده و مخصوصاً سطوحی که دارای رنگ سست و یا براق قب</span><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">لی می باشد ، سمباده می کنیم .</span></p> </span></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">به کمک یک پارچه یا اسفنج نم دار ، گرد و غبار ناشی از سمباده را از روی سطوح بتانه شده&nbsp; پاک می کنیم .</span></p> </span></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"> </span></span></strong><strong></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;<br><br><br></span></div><span style="color: #000000;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">برگرفته از<b> <a href="http://atighco.ir/" target="_blank" title="رنگ عتیق">رنگ عتیق</a></b><a href="http://atighco.ir/" target="_blank" title="رنگ عتیق"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></a><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p> </span></span></span></span> text/html 2014-10-27T12:36:29+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani مرحله اول رنگ کردن - تهیه مواد اولیه رنگ و ابزار http://acryliccolor.mihanblog.com/post/8 <span dir="LTR"><span dir="LTR"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA"><span style="font-size: 14pt;">مراحل اول&nbsp; :</span> </span></p> </span></span><span style="color: #000000;" dir="LTR"><span dir="LTR"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">تهیه رنگ و ابزار</span></strong><a href="http://atighco.ir/" target="_blank" title="رنگ عتیق"><img style="margin: 2px; float: left;" alt="picocolorpaint1" src="http://atighco.ir/images/piccocolor/picocolorpaint1.jpg" height="204" width="300"></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">انتخاب رنگ پایه آب&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">غلطک </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">سینی غلطک </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">قلم مو </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">کاردک</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">انواع سمباده</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">لباس کار</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">پارچه ، نایلون چسب دار</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">تیغ دسته دار ( تیغ شیشه پاک کن)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">دستکش </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">پیچ گوشتی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">فرچه سیمی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">سطل</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">نردبان (درصورت نیاز)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">نوار چسب کاغذی </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">دسته بلند غلطک</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">سمباده مناسب</span></p> </span></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA">بتانه یا بتونه</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #000000;" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="color: #000000;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">برگرفته از<b> <a href="http://atighco.ir/" target="_blank" title="رنگ عتیق">رنگ عتیق</a></b><a href="http://atighco.ir/" target="_blank" title="رنگ عتیق"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></a><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span></p> </span></span></span></span></p></span></span> text/html 2014-10-27T12:27:21+01:00 acryliccolor.mihanblog.com mahan irani آموزش خود اجرایی (نقاشی) رنگ های آکریلیک http://acryliccolor.mihanblog.com/post/7 <div style="text-align: center;"><br><span style="font-size: 18pt;"><span style="color: #000000;"><strong><span dir="LTR">Do It Yourself<br><br><a href="http://atighco.ir/%D8%B1%D9%86%DA%AF/picocolorpaint/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8.html" target="_blank" title=""><img src="http://atighco.ir/images/piccocolor/atighpaintshop.jpg" alt="آموزش خود اجرایی (نقاشی) رنگ های آکریلیک" align="bottom" border="0" height="193" hspace="0" vspace="0" width="510"></a><br><br><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">آموزش رنگ کردن منزل مرحله به مرحله</font></span></font></span></strong></span><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><strong></strong></font></span></font></span></div>